Fastigheter är något som alla kan investera i, oberoende av erfarenhet, kunskap och stort startkapital. Vi är länken mellan dröm och verklighet när du vill investera i fastigheter. Kontakta oss för ett tryggt och trevligt fastighetsköp.
Natalia & Alex Rudford
profile

Natalia Rudford

Founder of Properties in Mediterranean

Fastigheter är något som alla kan investera i, oberoende av erfarenhet, kunskap och stort startkapital. Vi är länken mellan dröm och verklighet när du vill investera i fastigheter. Kontakta oss för ett tryggt och trevligt fastighetsköp.

Property portfolio statistics

109 North Cyprus 66 Built
12 Italy 35 Under Construction
11 Albania 31 Off Plan
Total Properties

132